Werkwijze

 

Hier kunt u lezen bij wie u met uw vragen terecht kunt binnen Boba Levensloopbegeleiding per 1 januari 2017.

Begeleidingsadviseurs:

Dewi Newalsing, Ramona van Scheijndel, Anneke Boogaard-Swartjes en Ancella Gabriëlse verzorgen samen de aanmeldingen en zorgadministratie en zijn het eerste aanspreekpunt aan de telefoon om cliënten en verwijzers zo goed mogelijk te informeren over de diensten van Boba.
Zij zijn het eerste aanspreekpunt wanneer u vragen heeft over administratieve zaken rondom de zorg. Zo komen de aanmeldingen bij ons binnen en wordt er gekeken of Boba de gewenste zorg kan leveren. De afdeling verzorgt de verdere administratie rondom de start van de zorg, zoals het opstellen en versturen van zorgovereenkomsten en de huisartsenbrieven. Als u de zorg vanuit Boba wilt stoppen, kunt u dat schriftelijk aan ons kenbaar maken. Naast vragen over administratieve zaken en aanmeldingen u ook bij ons terecht als u vragen over de diensten van Boba en over wat Boba in uw situatie zou kunnen betekenen. Wij helpen u graag verder om te bekijken welke mogelijkheden er binnen Boba voor u zijn.

U kunt het Secretariaat bereiken via 088-0335500 of via info@boba.nl
Dewi Newalsing, Ramona van Scheijndel, Anneke Boogaard-Swartjes en Ancella Gabriëlse

Teamleiders:

Onze taak als Teamleiders is om de professionaliteit en kwaliteit op inhoudelijk niveau te bewaken en te optimaliseren. In deze taak hebben wij ondersteuning van 11 Regiocoaches en 1 Adviseur Passend Onderwijs, die eerste aanspreekpunt zijn voor u als cliënt. Samen geven wij leiding aan de Levensloopcoaches op de werkvloer, waarbij er aandacht is voor de professionaliteitsbevordering; visie van Boba, kennis van autisme, methodieken etc., maar bijvoorbeeld ook de persoonlijke ontwikkeling van onze Levensloopcoaches. Bij aanvang van de zorg hoort u bij wie welke Regiocoach u terecht kunt met inhoudelijke vragen over de zorg en opmerkingen (positief en negatief) over de begeleiding.
Daarnaast is het streven om 1x per jaar van u te horen of de begeleiding van Boba aan uw wensen en verwachtingen voldoet middels een enquête die u ontvangt via de mail. Voor ons als Teamleiders van Boba is het belangrijk dat de drempel voor u laag is om positieve punten, maar ook aandachtspunten aan te kunnen geven. Boba heeft uw informatie en ervaring nodig om de begeleiding te kunnen optimaliseren en u die begeleiding aan te bieden waar u behoefte aan heeft.

Voor potentiële cliënten en verwijzers regio Brabant / Rivierenland is Teamleider Robin Vissers bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 13:00 en 14:30 uur.

Voor potentiele cliënten en verwijzers regio Rotterdam / Krimpen ad IJssel / Capelle ad IJssel / Lansingerland / Nissewaard / Midden Holland / MVS / Goeree-Overflakkee is Teamleider Lieke Winterswijk - van Buuren bereikbaar tijdens de spreekuren op dinsdag en vrijdag tussen 13:00 en 14:30 uur.

Voor potentiële cliënten en verwijzers regio Amsterdam / Bollenstreek / BAR / Drechtsteden / Hoeksche Waard / AV gemeente / Zuid Holland Zuid / Utrecht / Maastricht is Teamleider Maria Speksnijder bereikbaar op dinsdag en woensdag tussen 13:00 en 14:30 uur.

Voor potentiële cliënten en verwijzers regio Den Haag / H10 Haaglanden / H4 / H6 / Holland-Rijnland / Leidse Regio / Rijnstreek is Teamleider Linda Wemmers bereikbaar op maandag en donderdag tussen 13:00 en 14:30 uur.

Als u ontevreden bent of een klacht heeft over de Levensloopbegeleiding, kunt u contact met de betreffende Teamleider van uw Regio opnemen.

U kunt ons bereiken via 088-0335500 of via de mail info@boba.nl
Robin Vissers, Linda Wemmers, Annelies Schoenmakers en Maria Speksnijder-van Buuren

Regiocoaches en Levensloopcoaches:

De Regiocoach werkt in een eigen regio en heeft een aantal Levensloopcoaches uit die regio onder zich. De Regiocoach coacht en voorziet de Levensloopcoach van de juiste informatie uit de regio. Zo blijft Boba laagdrempelig, benaderbaar en weet wat er binnen de regio afspeelt.

Regio Drechtsteden: Ilana Jansen & Lenneke Siegert

Regio Rotterdam: Lieke Winterswijk, Astrid van der Veer & Maartje van Geffen

Regio Den Haag: Josje Boode, Ine-Marie van der Schaar, Alja Olthof & Sabine van Nobelen

Regio Amsterdam: Sarah Ott Regio

Regio Maastricht: Susanne van der Aa

Adviseur Passend Onderwijs: Esther Arenz

(Financiële) Administratie

Op de afdeling (Financiële) Administratie werken Lindy Neven, Patricia Klaver-Geurtz, Jolanda Versteeg, Steven Hamels, Hans de Widt, Paula Bots en Pieter Lepoutre. Indien er vragen zijn m.b.t. financiën, betalingen en eigen bijdrage, dan kan er contact met hen opgenomen worden.

U kunt de afdeling (Financiële) Administratie bereiken via 088-0335500 of via info@boba.nl
Pieter Lepoutre

Met vriendelijke groet,
Isabelle Versteeg
Algemeen Manager Boba Levensloopbegeleiding