Functieomschrijving Onderwijscoach (m/v) fulltime/parttime

Boba is gespecialiseerd in Levensloopbegeleiding in eigen omgeving (met een landelijke dekking) aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme met een gemiddeld tot hoog intelligentie niveau. Het multidisciplinair behandelteam Boba Virenze gevestigd in de Drechtsteden biedt S GGZ en basis GGZ met specialisatie ASS.
Wij bieden ook opleidingen aan professionals, studenten en het netwerk van onze cliënten en ook  voor onze eigen mensen binnen het inwerktraject. Passend onderwijs levert ondersteuning op maat aan leerlingen en studenten die thuis zitten of dreigen uit te vallen. Daarnaast zijn wij voornemens onze diensten uit te breiden met wonen in combinatie met dagbesteding/studiehuis en facilitaire ondersteuning. En werken wij direct samen met bewindsvoerders en jobcoaches. Alle bovengenoemde activiteiten vallen onder de Boba Autisme Groep.

Wij zoeken een onderwijs coach voor onze nieuwe divisie Passend Onderwijs!

Door toename van de vraag naar Passend Onderwijs zoeken wij een onderwijscoach of meerdere onderwijscoach(es)! Heb je affiniteit met het  begeleiden van leerlingen op scholen, dan kun je solliciteren op de functie Onderwijscoach. Als onderwijscoach werk je alleen in casussen binnen het onderwijs. Dit kan zowel vanuit JW/ WMO als een Samenwerkingsverband gefinancierd worden

Functieomschrijving:

Je werkt ambulant met leerlingen met autisme in nauwe samenwerking met de leerkracht, ouders en hulpverleners binnen de school.

Je hebt kennis en ervaring in de onderwijssetting en het netwerk rond het onderwijs. Je gedijt binnen een onderwijscultuur en durft beslissingen te nemen en hier een voortrekkersrol in te vervullen.

Vanuit Adviseur Passend Onderwijs worden de casussen toebedeeld. Tijdens een intakegesprek worden in overleg met de opdrachtgever, dit is de school in opdracht van het Samenwerkingsverband, doelen voor deze leerling bepaald.

Het voornaamste waar je mee bezig bent is passende begeleiding op locatie, indien nodig voor leerling en omgeving. Thuiszitters in staat stellen onderwijs te volgen en toe te werken naar het volgen van onderwijs. Leren Leren en huiswerkbegeleiding inzetten en onderwijspersoneel ondersteunen.

Tijdens een intakegesprek worden in overleg met de opdrachtgever/leerling doelen voor de leerling bepaald. Je draagt de medeverantwoordelijkheid voor het jaarlijks opstellen van een hulpverleningsplan en het evaluatieverslag. Via SMART doelen werk je met de leerling naar de doelstellingen toe en je rapporteert hierover aan Boba en aan de opdrachtgever via een centrale (afgeschermde) databank. Je overlegt rechtstreeks met de Adviseur Passend Onderwijs. Die rapporteert aan de manager Passend Onderwijs.

Een begeleidingsmoment vindt doorgaans 1 a 2x per week of om de week plaats en duurt ongeveer 3 uur. Je werkt tijdens de schoolweken meer uren om de vakantieweken te compenseren.

Jouw profiel

Je beschikt over één van de volgende diploma's op HBO of WO niveau:

*Minimaal PABO (HBO)
*HBO leerkracht in het (speciaal) onderwijs
*WO Psychologie of Orthopedagogiek

Een pre als je ervaring hebt als zorgcoördinator of interne begeleider/ RT specialist binnen onderwijs

Je bent zelfstandig en werkt zeer nauwkeurig

Je hebt ervaring met digitale verwerking van gegevens

Je bent enthousiast, je hebt affiniteit met de doelgroep en staat achter het concept passend onderwijs waar jij met specialisatie en maatwerk een belangrijke voorloper gaat worden op het landelijk Passend Onderwijs.

Je beschikt over rijbewijs B en auto

36 uur beschikbaar

Wij bieden

Een leuke / zelfstandige baan

Een mobiele telefoon en laptop

Werken in een groeiende organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel draagt

Combinaties mogelijk met andere functies binnen Boba: je kan deze job zowel fulltime als parttime uitoefenen

Persoonlijke aandacht door coaching en intervisie met collega's

Cursussen gericht op deskundigheidsbevordering

Salaris dat overeenkomt met de zwaarte van de functie volgens CAO W&MD

Schaal 6: bruto per maand €2.115,- tot maximaal €2.967,- o.b.v. 36 uur per week + Individueel Keuze Budget & Loopbaanbudget

 

Interesse

Heb je interesse, mail dan jouw motivatiebrief met C.V. tot 5 mei 2017 naar de afdeling HRM van de Boba Autisme Groep, t.a.v. Jetske van Staveren via hrm@boba.nl .