Missie & Visie

 

Missie Statement

Boba is een kleinschalige, persoonlijke en betrokken organisatie die goed bereikbaar en beschikbaar is en in samenwerking met strategische (zorg)partners vanuit een holistische en systemische benadering op doelgerichte wijze behandeling en levensloopbegeleiding biedt vanuit extramurale Geestelijke Gezondheidszorg, waarbij ASS een spécialité vormt.

Visie

Boba is een gewenste en onmisbare partner in de doelregio(s) voor geestelijke gezondheidszorg waar kwalitatief hoogstaande zorg wordt geleverd door gezonde en gemotiveerde werknemers binnen een toekomstbestendige organisatiestructuur.