Leveringsvorm

 

ZIN (Zorg in Natura)

Als u een indicatie heeft gekregen voor zorg in natura, wordt vervolgens aan u gevraagd met welke zorgaanbieder (GGZ-instelling) u in zee wilt gaan. Gaat uw voorkeur uit naar Boba vanwege onze specialisatie in autisme, neemt u dan contact met de Toegang van de gemeente waar u in woonachtig bent voor advies en overleg. U kunt zich tevens aanmelden bij Boba via het digitale Aanmeldformulier op onze website. Boba heeft sinds 2015 ZIN contracten afgesloten met de gemeenten die u kunt terugvinden onder de tabjes gemeenten jeugd tot 18 jaar en gemeenten WMO. vanaf 18 jaar.

PGB

Het persoonsgebonden budget is een vorm van geldverstrekking binnen de zorg; het verstrekken van een budget waarmee de klant zelf de benodigde zorg kan inkopen. Het indicatieorgaan kan, op verzoek van de klant, dus een PGB indiceren. Waarom zou een klant dat willen? Veelal is er dan sprake van een zeer specifieke zorgvraag die door de grote zorgleveranciers niet direct geboden kan worden. Hieronder een uitgave van Per Saldo over de veranderingen in de PGB-zorg in 2015:

http://www.pgb.nl/per_saldo/up1/ZypgpveJC_Bijsluiter_EW_PS_DEF_lr.pdf


Verder wordt de volgende website toegankelijk  www.hoeverandertmijnzorg.nl
Deze website is voor mensen die nu AWBZ-zorg ontvangen. U kunnen hier opzoeken wat er in 2015 voor u gaat veranderen.

Uw eigen bijdrage berekenen CAK: Boba Levensloopbegeleiding kan u helaas nooit precies informeren hoeveel u aan eigen bijdrage moet betalen. De berekening van de eigen bijdrage is namelijk op basis van uw inkomen/vermogen en alle zorg die u ontvangt van ons en van eventuele andere zorgaanbieders.

Meer informatie eigen bijdrage CAK: Wilt u uw eigen bijdrage zelf berekenen? Op de website van het CAK is een rekenmodel te vinden. Hier kunt u uw eigen bijdrage aan de hand van uw persoonlijke gegevens berekenen. U kunt hiervoor terecht op www.hetcak.nl