Beleidsregels

 

Boba is een toegelaten zorgaanbieder voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding, dagbesteding en behandeling (extramuraal) als omschreven in het besluit zorgaanspraken AWBZ. De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen. 

De volledige tarievenlijst kunt u teruglezen in onderstaande bijlagen:
2014: CA-300-584.pdf