Wethouder Klein verzekert Hagenaars van hulp en ondersteuning

Ongeveer 6.600 Hagenaars zijn ook de komende jaren verzekerd van hulp en ondersteuning. De gemeente heeft hiervoor contracten afgesloten met 40 zorgaanbieders. Wethouder Karsten Klein (Zorg) heeft de contracten op 1 oktober samen met de zorgaanbieders ondertekend tijdens een bijeenkomst in de Dr. Anton Philipszaal.

Het gaat om zorg aan ouderen, mensen met geestelijke problemen of een verslaving en aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Voorbeelden van de geboden ondersteuning zijn dagbesteding, begeleiding in groepen of individueel en hulp bij de administratie.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning aan Hagenaars met beperkingen. De overgang naar de gemeente biedt kansen om de hulp en ondersteuning beter te organiseren: dichtbij huis, afgestemd op de wensen van de klant. Uitgangspunt is dat Hagenaars in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren en de regie over hun eigen leven houden. De komende jaren geeft de gemeente samen met de zorgaanbieders verder invulling aan deze nieuwe manier van werken. Hierbij wordt ook in kaart gekracht hoe mensen op eigen kracht en met inzet van familie, vrienden en buren vorm kunnen geven aan hun leven.

De organisaties waarmee contracten zijn afgesloten bieden deze hulp en ondersteuning nu ook al aan vanuit de AWBZ. Voordeel hiervan is dat de meeste klanten hun huidige aanbieder en vertrouwde medewerker houden.