Rotterdam, 18 september 2014

Rotterdam sluit contracten met zorgaanbieders overgang AWBZ-Wmo


Rotterdammers houden ondersteuning huidige zorgaanbieder

Rotterdam krijgt er net als andere gemeenten veel zorgtaken voor jongeren en volwassenen erbij vanaf 1 januari.  Om veranderingen zo geleidelijk mogelijk te laten lopen, kunnen Rotterdammers komend jaar van hun huidige zorgaanbieder gebruik blijven maken. De gemeente Rotterdam heeft daarvoor op donderdag 18 september 2014 contracten afgesloten met ruim 50 zorgaanbieders.

Versoepeling

Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg): ,,Rotterdammers willen gewoon duidelijkheid over vragen als: welke zorg krijg ik straks en van wie? Deze stap helpt om de overgang te versoepelen.''
Rotterdam ziet de overheveling van zorgtaken naar de gemeente als een kans om hulp en ondersteuning beter te organiseren voor de Rotterdammer. De hulp en ondersteuning die de gemeente biedt, is dichtbij huis. Rotterdam gaat werken volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur. De Jonge: ,”Menselijke maat in de zorg moet weer het vertrekpunt worden. Zo voorkomen we bureaucratie en houden we de zorg betaalbaar. ”

Zorgaanbieders 2015 voor het overgangsrecht

Met het sluiten van de contracten gunt de gemeente definitief de opdracht aan de zorgaanbieders voor het 'Overgangsrecht'. Op www.rotterdam.nl/denieuwewmo is te zien welke partijen gecontracteerd zijn. Het zogeheten overgangsrecht betekent dat de indicatie van cliënten blijft gelden tot deze afloopt met een maximum van 1 jaar. Voor cliënten met een indicatie voor beschermd wonen loopt het overgangsrecht maximaal 5 jaar en tot uiterlijk eind 2019.

Nieuwe cliënten en cliënten met een herindicatie in 2015

Als gevolg van de nieuwe zorgtaken krijgt Rotterdam er per januari de verantwoordelijkheid voor 10.000 cliënten bij. Het gaat daarbij om ouderen, mensen met ggz-problematiek, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen geldt het overgangsrecht. Voor de levering van zorg en ondersteuning aan nieuwe cliënten vanaf 1 januari 2015 en cliënten die in 2015 een herindicatie krijgen, is de gemeente een aparte aanbesteding met 'Arrangementen' gestart. Deze aanbestedingsprocedure loopt nog tot begin november. Dan zijn ook de zorgaanbieders bekend die volgens het nieuwe model ondersteuning en begeleiding gaan leveren.

Meer informatie

Rotterdam informeert professionals via de website www.rotterdam.nl/denieuwewmo.
Rotterdammers en cliënten kunnen informatie over de veranderingen in de zorg volgen op de website: www.rotterdam.nl/hulpdichtbij. De Jonge: ,,We willen Rotterdamse cliënten zo goed mogelijk voorlichten. Ze krijgen daarom niet alleen een brief waarin de veranderingen op een rijtje staan, maar er volgen bijvoorbeeld ook voorlichtingsbijeenkomsten bij hen in de buurt. Daar kunnen ze terecht om te luisteren, maar ook voor vragen en opmerkingen.''

Rotterdam krijgt er net als andere gemeenten veel zorgtaken voor jongeren en volwassenen erbij vanaf 1 januari. Om veranderingen zo geleidelijk mogelijk te laten lopen, kunnen Rotterdammers komend jaar van hun huidige zorgaanbieder gebruik blijven maken.