Nieuwe overeenkomst garandeert Wmo-zorg in de Hoeksche Waard

Op 1 januari 2015 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) in werking. Deze wet schrijft voor dat gemeenten hulp en ondersteuning moeten bieden aan mensen met beperkingen, chronisch psychische of psychosociale problemen. Vrijdag 31 oktober hebben de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en de zorgaanbieders een overeenkomst gesloten waarin hierover voor 2015 afspraken zijn gemaakt.

In de overeenkomst staan afspraken over een aantal nieuwe Wmo-taken zoals begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en een gedeelte van de persoonlijke verzorging. Ook hebben de vijf gemeenten afspraken gemaakt over de tarieven die zij betalen voor de zorg. Met de zorgaanbieders is afgesproken dat in 2015 dezelfde tarieven worden gehanteerd als het Rijk deed in 2014. Wel wordt op deze tarieven een flinke korting toegepast. Dit is nodig, omdat het Rijk bij de overdracht van het Wmo-budget naar de gemeenten ook een flinke korting heeft toegepast. In 2015 blijven gemeenten en zorgaanbieders met elkaar in gesprek, onder meer om te komen tot prijsafspraken voor 2016 en verder.

Afgelopen vrijdag tekenden dertien zorgaanbieders de overeenkomst. Hiermee hebben de gemeenten de afgelopen maanden onderhandeld. Ook de zorgaanbieders die niet direct met de gemeenten aan tafel zaten, krijgen in de komende weken de gelegenheid om het nieuwe contract te ondertekenen.