Landelijke campagne over de hervormingen in de langdurige zorg (HLZ)

In september start een landelijke campagne over de hervormingen in de langdurige zorg.

- 1 september: website toegankelijk  www.hoeverandertmijnzorg.nl 

Deze website is voor mensen die nu AWBZ-zorg ontvangen. U kunnen hier opzoeken wat er in 2015 voor u gaat veranderen.

- 1 september: helpdesk HLZ van het CAK live
Vanaf 1 september gaat de HLZ-helpdesk van het CAK van start. Via een gratis telefoonnummer, een contactformulier op bovengenoemde website of per post kunt u hier terecht met alle vragen over de HLZ. Het CAK zal algemene vragen beantwoorden, geen vragen op individueel niveau (de 'wat verandert er voor MIJ'-vragen). Hiervoor zullen zij u gaan doorverbinden naar gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

- 22 september: publiekscampagne 'Nederland verandert, de zorg verandert mee.'
Via tv, kranten, etc. wordt Nederland geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen in de langdurige zorg.

Op de website www.hervorminglangdurigezorg.nl is algemene informatie over de HLZ te vinden voor cliënten, zorgverzekeraars/zorgkantoren, zorgaanbieders en gemeenten. De website geeft ook elke twee weken een nieuwsbrief uit. Abonneren is mogelijk via een link op de website.