Transitie

In 2015 gaan er nieuwe wetten gelden in de Zorg. De AWBZ gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen onder andere de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vanaf januari 2015 veranderen er dus enkele zaken. De zorg voor kinderen / jeugd jonger dan 18 jaar die nu binnen de AWBZ of de Zorgverzekeringswet valt gaat dan naar de gemeenten. En voor volwassenen gaan Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf - die nu binnen de AWBZ vallen - naar de gemeenten. 2015 wordt een overgangsjaar, ook wel een jaar van 'Transitie' genoemd.

Boba Levensloopbegeleiding is momenteel druk in gesprek met alle gemeenten waar zorg wordt geleverd om goede afspraken te maken over deze transitie.