Gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, CAK int ouderbijdrag

 

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet. Voor jeugdhulp waarbij het kind één of meerdere dagen of dagdelen per week buiten het gezin verblijft, betaalt de ouder of verzorger een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bedoeld als bijdrage in de kosten van onderhoud en verzorging van het kind tijdens het verblijf buitenshuis. Het CAK int deze ouderbijdrage namens de gemeente.

Lees de Welkomstbrief CAK 13-01-2015 ouderbijdrage Jeugdwet

Lees de CAK ouderbijdrage jeugdwet