Continuïteit van zorg

In het kader van continuïteit van de zorg bij ziekte of verlof van de levensloopcoach kan in overleg met uw coach het begeleidingsmoment worden overgenomen door een vaste inval levensloopcoach. De coach zal dit met u bespreken zodat de continuïteit van uw zorg gewaarborgd blijft.