Brief eigen bijdrage periode 1 en 2 2015


Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de langdurige zorg. Hieronder noemen wij de veranderingen die van toepassing zijn voor de begeleiding door Boba:
Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente en valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Voor deze zorg blijft een eigen bijdrage gelden.

Uw eigen bijdrage
Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw eigen bijdrage. Het CAK berekent de eigen bijdrage voor u als cliënt. Dit wordt berekend aan de hand van de geleverde zorg en uw inkomsten/vermogen.

Technische problemen bij registratie en aanlevering
De geleverde zorg wordt door het CAK berekend aan de hand van de registratie die de zorgorganisatie, in dit geval Boba Levensloopbegeleiding aan het CAK aanlevert. Door de vele veranderingen in de zorg is ook de aanlevering van deze gegevens en het registratie proces gewijzigd. Gelukkig is hierin heel veel goed gegaan, echter vanwege technische problemen is dit niet voor alle geleverde zorg op tijd gelukt.

Uw eigen bijdrage deze periode niet volledig

Indien u in de maanden januari en februari begeleiding en/of dagbesteding (WMO) heeft ontvangen dan is voor u deze geleverde zorg voor deze periode niet volledig bekend bij het CAK.

De consequentie hiervan is dat u deze periode geen of een lagere eigen bijdrage betaalt en dat u in de volgende periode een rekening ontvangt voor een hogere of een dubbele eigen bijdrage. Wat precies voor u van toepassing is, is afhankelijk van de soorten zorg die u van ons en/of van andere zorgaanbieders ontvangt.

Uw eigen bijdrage berekenen
Boba Levensloopbegeleiding kan u helaas nooit precies informeren hoeveel u aan eigen bijdrage moet betalen. De berekening van de eigen bijdrage is namelijk op basis van uw inkomen/vermogen en alle zorg die u ontvangt van ons en van eventuele andere zorgaanbieders.

Meer informatie?
Wilt u uw eigen bijdrage zelf berekenen? Op de website van het CAK is een rekenmodel te vinden. Hier kunt u uw eigen bijdrage aan de hand van uw persoonlijke gegevens berekenen. U kunt hiervoor terecht op www.hetcak.nl.

Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorg en wat dit precies voor u betekent? Kijkt u dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Met vriendelijke groet,

Boba Levensloopbegeleiding

U kunt de brief hier ook downloaden