Cliënten- en Familieraad

 

Wat kunnen we nog beter doen? Aan welke onderwerpen moeten we meer aandacht besteden? Boba Levensloopbegeleiding doet haar uiterste best om te zorgen dat mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis het maximale uit zichzelf kunnen halen. Dankzij de cliënten- en familieraad worden we daar nog beter in.

“ Harde werkers met hart voor de zaak. ”

Gevraagd en ongevraagd advies
Boba heeft een bijzonder actieve cliënten- en familieraad. Deze raad bestaat 8 a 10 personen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur en aan de directie. Boba hecht veel waarde aan deze inspraak. Door de raad hebben de gebruikers van onze zorg invloed op die zorg en op de kwaliteit van onze zorgverlening. 

Betrokken cliënten en familie
Cliënten behartigen hun eigen belangen. Zij zijn ervaringsdeskundig en kunnen ons beter dan wie ook vertellen wat we nog beter kunnen doen. Op die manier kunnen cliënten ons wijzen op zaken waar we zelf nooit aan hadden gedacht. Daarnaast is Boba blij met betrokken familieleden in de raad. Dankzij de inspraak van beide partijen blijft Boba een betrokken organisatie die op doelgerichte wijze levensloopbegeleiding biedt.

Dubbel nut voor cliënten
Voor cliënten is de raad en de werkzaamheden die dit met zich meebrengt een belangrijk onderdeel binnen de dagelijkse bezigheden. Een dagactiviteit, die je samen met de andere leden van de raad onder leiding van een Boba Levensloopcoach gaat voorbereiden en afronden. Je leert vergaderen, luisteren, plannen en notuleren.

Ook in de raad?
Wil je meedenken en meepraten over de kwaliteit van onze zorg en over jouw zorgbehoefte? Of wil je kennismaken met de cliënten- en familieraad? Neem dan contact op met ons of rechtstreeks met één van de raadsleden. Je vindt hun gegevens op onze website.

“Ik merk dat er naar me geluisterd wordt. Dat is fijn.”

Meer informatie of aanmelden?
Kijk op www.boba.nl of neem contact met ons op via: 088 0335500 of info@boba.nl.
Adres: Johan de Wittstraat 40b, 3311 KJ Dordrecht

Wie meldt zich aan, wilt u meer informatie?

Bent u enthousiast geworden na het lezen van onderstaande verhalen en vindt u het leuk en zinvol om mee te denken en lid te worden van de cliënten- en familieraad, of wilt u meer informatie over de cliënten- en familieraad, meldt u zich dan aan via: info@boba.nl
t.a.v. de Cliënten- en familieraad.

Hieronder stellen enkele leden van de Cliënten- en Familieraad zich aan u voor:

Joost Bons

Simone Nabers

Peter van Wijngaarden