NVA Autisme congres 2014

Noteer de datum van het jaarlijkse NVA-congres alvast in uw agenda: 31 oktober 2014. Net als in voorgaande jaren vindt het congres plaats in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht. Bezoek ons ook, Boba Levensloopbegeleiding op het NVA Autisme congres, Boba zal namelijk op het congres aanwezig zijn. Meer informatie over het programma van het NVA congres op http://www.autisme.nl/agenda/evenementen/nva-autisme-congres-2014.aspx