Netwerkbijeenkomst
van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Wij willen je van harte uitnodigen voor deelname aan een netwerkbijeenkomst van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid.
Houd de datum

Houd de datum woensdag 11 februari 16.00 - 19.30 maar vast vrij in je agenda.

In de netwerkbijeenkomsten van het Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid staan ontmoeting, kennis delen, verbinding en elkaar inspireren centraal.

Het thema is: Hoe, wie en wanneer ondersteun je jongeren met autisme bij de (her)oriëntatie op vervolgonderwijs.

Download de brochure