Autismecafé Dordrecht

Het autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van autistische kinderen, hun familieleden en andere belangstellenden. Het autisme café wordt vijf keer per jaar georganiseerd. Iedere avond staat een ander thema centraal en worden gastsprekers uitgenodigd. De organisatie is in handen van ouders.

Het thema voor deze avond is:   “ Autisme en Onderwijs

We zien in de praktijk veel verschillen in hoe het met kinderen met autisme verloopt op school. Dit varieert van kinderen die probleemloos de schooltijd doorlopen, tot kinderen die noodgedwongen langdurig thuis komen te zitten of voortijdig school moeten verlaten. Problemen op school kunnen onder andere komen omdat de informatie van de lesstof niet goed of snel genoeg verwerkt kan worden en het kind daardoor het programma niet bij kan houden. Maar ook de hoeveelheid aan prikkels en drukte kan voor problemen zorgen. Soms ook is het voor docenten moeilijk zichtbaar wat er in een kind om gaat of zijn zij niet bekend met autisme. De problemen komen er thuis in de veilige omgeving dikwijls pas uit. Vaak zijn aanpassingen nodig om het kind te laten meedoen op school. Een goede samenwerking tussen school en ouders is hierin van groot belang.
Vanavond willen we samen met ouders van kinderen met autisme, docenten, hulpverleners en andere belangstellenden of betrokkenen van kinderen met autisme, praten over waar zij tegenaan lopen in de praktijk en wat zij elkaar aan tips kunnen geven voor mogelijke oplossingen.

Op deze avond is een deskundige gastspreker aanwezig, die samen met u kijkt naar mogelijke oorzaken en oplossingen.  De avond zal geleid worden door onze vaste gespreksleider Zoli Schwarcz. Er is een informatietafel met voorlichtingsmateriaal van diverse organisaties en verenigingen. Deze instanties zijn op eigen titel aanwezig.

Wanneer: maandagavond 17 november 2014
Programma
19.45 uur zaal open
20.00 uur opening van de avond
20.05 uur thema bespreking
20.25 uur uitwisselen van ervaringen
21.00 uur pauze
21.15 uur vervolg uitwisseling
21.45 uur afsluiting met tips en adviezen
22.00-22.30 uur informeel samenzijn.

Locatie: Speeltuinvereniging Victorie, Heysterbachstraat 103, Dordrecht.
Voor routebeschrijving http://www.speeltuinvictorie.nl
LET OP het gebouw bevindt zich op een binnenterrein, tussen huisnummers 101 en 105

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten, de werkgroep Autismecafé Dordrecht.
Renate, Sonja, Jenny, Dirk en Anne.

Contactpersonen voor het Autismecafé zijn Dirk Boudestein en Renate de Feo
- Renate de Feo: r.defeo@chello.nl
- Dirk Boudestein, d.boudestein@hccnet.nl
- website www.autismecafe.nl

U hoeft zich niet aan te melden als gast in het café. De toegang is gratis.

Een avond voor ouders, familieleden en mensen die meer wil weten over autisme en met elkaar ervaringen willen uitwisselen.