Autismecafé Dordrecht

Uitnodiging Autismecafé Dordrecht maandagavond 19 januari 2015

Het autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van autistische kinderen, hun familieleden en andere belangstellenden. Het autisme café wordt vijf keer per jaar georganiseerd. Iedere avond staat een ander thema centraal en worden gastsprekers uitgenodigd. De organisatie is in handen van ouders.

Het thema voor deze avond is: “De vele kanten van autisme..”

Autisme is in het dagelijks leven een term die vaak te pas en te onpas wordt gebruikt. Politici en voetbalcoaches worden in de media al snel 'autistisch' genoemd, als zij zich niet zo sociaal opstellen. De oorsprong van het woord 'autisme' komt van het Griekse woord autos, dat 'zelf' betekent. Een term die verwijst naar in zichzelf gekeerd gedrag. Dit op zichzelf gerichte gedrag is echter niet het enige symptoom om te kunnen spreken over autisme. Welke kenmerken zijn er nog meer te benoemen? Welke kenmerken zorgen voor problemen in het dagelijkse leven? Waar zit de kracht van deze kinderen en jongeren? Voor welke kenmerken is ondersteuning van wie nodig? Hoe kunnen familieleden, buren en vrienden helpen? Samen met u willen we praten over waar u tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk en hoe u dit weet op te lossen.
Op deze avond is Sandra Kint, GZ Psychologe, als deskundige gastspreker aanwezig. Zij is werkzaam als behandelcoördinator bij Yulius. Locatie De Steiger, een behandel en expertisecentrum voor kinderen en jongeren tot en met 21 jaar met autisme.  
De avond zal geleid worden door onze vaste gespreksleider Zoli Schwarcz.

Er is een informatietafel met voorlichtingsmateriaal van diverse organisaties en verenigingen. Deze instanties zijn op eigen titel aanwezig.

Wanneer: maandagavond 19 januari 2015
Programma
19.45 uur zaal open
20.00 uur opening van de avond
20.05 uur thema bespreking  met Sandra Kint
20.25 uur uitwisselen van ervaringen
21.00 uur pauze
21.15 uur vervolg uitwisseling
21.45 uur afsluiting met tips en adviezen
22.00-22.30 uur informeel samenzijn.

Locatie: Speeltuinvereniging Victorie, Heysterbachstraat 103, Dordrecht.
Voor routebeschrijving http://www.speeltuinvictorie.nl
LET OP het gebouw bevindt zich op een binnenterrein, tussen huisnummers 101 en 105

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten, de werkgroep Autismecafé Dordrecht.
Renate, Sonja, Jenny, Dirk en Anne.

Contactpersonen voor het Autismecafé zijn Dirk Boudestein en Renate de Feo
- Renate de Feo: r.defeo@chello.nl
- Dirk Boudestein, d.boudestein@hccnet.nl
- website www.autismecafe.nl

U hoeft zich niet aan te melden als gast in het café. De toegang is gratis.

Een avond voor ouders, familieleden en mensen die meer wil weten over autisme en met elkaar ervaringen willen uitwisselen.