Uitnodiging


JIJ hebt toch geen autisme?!  Autisme bij vrouwen

Autisme manifesteert zich bij vrouwen doorgaans op andere wijze dan bij mannen. Over het hoe en waarom en de mogelijke valkuilen die daarbij een rol spelen, gaat de avond die het AIC Amsterdam op dinsdag 3 november  organiseert.  De bijeenkomst is bedoeld voor vrouwen met (een vermoeden van) autisme, hun naasten, partner, familie, maar ook voor hulpverleners en alle andere geïnteresseerden.

Het programma ziet er als volgt uit:

19:15 uur      Zaal open
19:30 uur      Welkom door de voorzitter Els Borgesius, onderzoeker en consultant met kennis van         
                     autisme.                                                                      
19:40 uur      Annelies Spek, klinisch psycholoog, gepromoveerd op autisme bij volwassenen en hoofd 
                     van het Autisme Kennis Centrum. (www.autismekenniscentrum.nl
20:10 uur      Elly Karmelk, AIC Amsterdam, kreeg op latere leeftijd een diagnose. Zij vertelt over leven
                     met autisme.
20:30 - 20:45 uur   Pauze
20:45 - 21:30 uur  Vragen en discussie

De toegang is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via aicamsterdam@hotmail.com

De bijeenkomst is op dinsdag 3 november van 19:15 tot 21:30 uur en vindt plaats in gebouw Trivium/MEE Amstel en Zaan, Derkinderenstraat 10-18, 1062 BD Amsterdam

Zie voor actuele informatie:www.facebook.com/aicamsterdam , www.twitter.com/aicamsterdam   en www.autisme.nl
 
Het AIC, een informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met autisme en andere betrokkenen, is een onderdeel van de NVA  (Nederlandse Vereniging voor Autisme: www.autisme.nl)