Aanmelden

 

Boba heeft de volgende aanmeldingsprocedures:
• Als er een indicatie is voor Zorg in Natura (ZIN)
• Als er sprake is van een persoonsgebonden budget (PGB)

Goede administratie is belangrijk bij aanmelden. Wilt u zo vriendelijke zijn het onderstaande in te vullen en naar Boba te sturen of te mailen. 

Naam*:

Ik wil mijzelf aanmelden
Ik wil iemand anders aanmelden

Ik ben:Familie

Consulent

Behandelaar

Huisarts

Anders

Indien u iemand anders aanmeldt, geef de naam op:

Uw telefoonnummer*:

Uw e-mailadres*:

Opmerkingen:

Versturen

Download hier de toestemmingsverklaring tot 18 jaar (Jeugdwet)
Download hier de toestemmingsverklaring vanaf 18 jaar (WMO)

U kunt andere relevante informatie en de toestemmingsverklaring digitaal versturen naar info@boba.nl onder vermelding van uw naam.