Passend Onderwijs

 

Het is de ambitie van Boba Levensloopbegeleiding om te zorgen dat kinderen en jongeren met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis het maximale uit zichzelf halen. Dat begint vroeg en één van de belangrijkste zaken is naar school gaan. We streven ernaar om dat zoveel mogelijk te organiseren binnen het (regulier) onderwijs.

“Fijn dat mijn klas mij nu begrijpt.”

Meer kansen, meer eigenwaarde
Alle kinderen en jongeren willen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. Opgroeien, opvoeding en onderwijs gaan samen. Boba heeft aandacht voor omgaan met elkaar en voor zorg en waardering van de leef- en leeromgeving. Daarnaast is een goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, plannen, ontwikkelen van zelfvertrouwen, verwerven en verwerken van informatie en het uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens nodig om te kunnen zijn wie je bent.

Met een opleiding, diploma of deelcertificaat heb je meer kans op een baan of op een vervolgopleiding. Daarnaast is het een bevestiging dat je het - net als iedereen - kunt. Het geeft eigenwaarde en zelfvertrouwen. Als je dit kunt, kun je nog veel meer.

Op school
De Boba Levensloopcoach werkt met kinderen en jongeren op school aan concrete doelen. Soms moet het lesmateriaal worden aangepast of een werkplek. Maar het gaat vooral om systematisch werken en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten. Stap voor stap, doel voor doel. Dat noemen wij Boba Maatwerk.

Afstemming met school en met thuis
Een leerling met een psychiatrisch probleem moet vaak werken aan sociale vaardigheden en communicatie. Een klas kan daarvoor een uitstekende plek zijn. Klas en leerkracht moeten dan wel weten hoe ze daaraan kunnen meewerken. De Levensloopcoach ondersteunt naast de leerling altijd de leerkracht en de klas. Bovendien stemt de coach dit af met thuis.

Voor wie?
Kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met een specifieke onderwijsbehoefte hebben recht op Passend Onderwijs. Boba ondersteunt en stimuleert het volgen en succesvol afronden van (regulier) onderwijs.

“Ik kan in mijn eigen klas blijven, bij mijn vriendjes uit de straat.”

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact met ons op via: 088 0335500 of info@boba.nl.
Adres: Johan de Wittstraat 40b, 3311 KJ Dordrecht

Download hier de brochure: Kind & Jeugd passend onderwijs