Participatie

 

Ook voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis is meedoen belangrijk. En tegelijkertijd is het voor hen soms zo moeilijk. Boba Levensloopbegeleiding streeft ernaar om (jong) volwassenen te laten meedoen aan het leven. Door het vinden het behouden van zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld doordat je deelneemt aan onderwijs.

“Meedoen is belangrijk. Ik ben ook iemand, ik hoor er bij.”

Uit het isolement
Mensen met psychiatrische problemen raken makkelijk in een isolement. Dat kan ook gebeuren op school of op het werk. Boba zorgt voor de juiste combinatie van deskundigheid en praktisch handelen. Dit is vaak de manier om te zorgen dat iemand uit het isolement komt.

Wat doe je tegenwoordig?
Hoe gaat het met je? Dit zijn dagelijks terugkerende vragen. Het is fijn als je kunt vertellen met welke cursus, sport of hobby je bezig bent of wat je deze week op je werk hebt gedaan. Boba Levensloopbegeleiding wil jou graag ondersteunen bij jouw volgende stap op de participatieladder.

Omhoog op de participatieladder
Iemand kan niet in een keer van een isolement naar (betaald) werk. Dat bereik je stap voor stap. Met doeltreffende en doelmatige activiteiten die aansluiten bij je behoeften en mogelijkheden. De stappen zijn klein en daardoor heb je overzicht en houd je het einddoel in beeld.

Via het participatie-arrangement van Boba kan je op je eigen niveau instappen. Soms is boodschappen doen al een grote stap. Daar helpen we bij. Anderen komen elke werkdag naar het Bobahuis voor zinvolle dagbesteding. Bijvoorbeeld studeren, maar ook actief deelnemen aan de cliënten- en familieraad. Boba ondersteunt bij het volgen van leerwerktrajecten. We kunnen je ook bij onze partners helpen aan een passend leerwerk aanbod.

Voor wie?
Mensen vanaf 16 jaar met psychiatrische problemen die actief willen participeren. Mensen die willen meedoen aan het leven. Dit kan naast ondersteuning en zorg thuis.

“Doelen maken mijn leven leuker.”

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact met ons op via: 088 0335500 of info@boba.nl.
Adres: Johan de Wittstraat 40b, 3311 KJ Dordrecht

Download hier de brochure: Participatie Volwassenen