Begeleiding Individueel

 

Ieder mens heeft toekomstwensen. Voor mensen met een psychisch probleem of psychiatrische stoornis is het vaak moeilijker om die wensen waar te maken. Wat heb je nodig om zelf de regie te voeren? Hoe voorkom je blijvende afhankelijkheid? Wat betekent mijn psychiatrische probleem voor mij? Boba Levensloopbegeleiding helpt bij het beantwoorden van deze vragen. 

“ Een stap dichter bij een baan. ”

Levensloopbegeleiding
Levensloopbegeleiding is een vorm van pro-actieve ondersteuning in het dagelijks leven en bij naderende verandering in de levensomstandigheden. De ondersteuning vindt plaats in de directe omgeving. Thuis, op school of op de werkplek. We werken daarbij nauw samen met mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners.

Begeleiding Individueel is erop gericht de afhankelijkheid van professionele hulpverleners te verminderen. Het doel is een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. We streven ernaar dat je de vaardigheden hebt om zoveel mogelijk op eigen kracht te kunnen doen.

We werken aan
• Overzicht en inzicht krijgen
• Sociale contacten en relaties opbouwen en onderhouden
• Het verminderen van stress
• Vrijetijdsbesteding vinden en behouden
• Zo zelfstandig mogelijk wonen
• Zinvolle bezigheden, zoals studeren of werken, vinden en behouden

Van netwerk tot vangnet
Een actief en activerend netwerk kan van groot belang zijn om hulpverlening goed te organiseren. De Levensloopcoach bouwt mee aan zo'n netwerk en creëert zo tegelijk een vangnet. Dat bestaat uit familie, vrienden, buren, maar ook uit vrijwilligers van Stichting Vrienden van Boba.

Boba streeft een behandelondersteunende samenwerking na. Er is bijvoorbeeld intensieve samenwerking met Virenze. Onze Levensloopcoaches werken nauw samen met behandelteams, werkgevers en andere betrokkenen.

Voor wie?
Mensen vanaf 18 met psychiatrische problemen kunnen gebruik maken van Begeleiding Individueel in eigen omgeving.

“ Door begeleiding heb ik meer grip op mijn leven. ”

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact met ons op via: 088 0335500 of info@boba.nl.
Adres: Johan de Wittstraat 40b, 3311 KJ Dordrecht

Download hier de brochure: Volwassenen begeleiding individueel