Aanbod

 

Begeleiding Individueel: Zorgpakket PGB & Zorg In Natura

De coach van Boba komt bij u thuis, op school of op het werk. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van zelfredzaamheid en zelfregie. Met het zorgpakket wordt maatwerk geleverd door een gevarieerde inzet van de zorgzwaarte, passend bij de levensfase en hulpvragen op dat moment. De zorg wordt uitgevoerd door coaches die allen gespecialiseerd zijn in autisme, waarbij sommige coaches meer praktisch werken (instrueren en ondersteunen) en andere coaches meer denkers zijn en meer adviseren en toezicht houden. Het kan zijn dat u in een bepaalde periode meer baat heeft bij een coach die meedenkt, adviseert en helpt grote beslissingen te maken. In een andere fase kan juist heel praktische hulp nodig zijn; iemand die meehelpt in het uitvoeren van taken of ontzorgt. Door de intensiteit van zorg en type coach af te stemmen op de behoefte in een bepaalde levensfase kunnen we maatwerk te leveren. De individuele zorgdoelen worden vastgelegd in het hulpverleningsplan dat door de Levensloopcoach in overleg met de cliënt wordt opgesteld.

EEN Zorgpakket waaronder valt:

1. Vinger aan de pols contact: Actief en toetsend steuncontact met als doel de preventie van de toename van de zorgvraag, signalering op risico van terugval;

2. Licht intensieve ondersteuning

3. Matig intensieve ondersteuning

4. Hoog intensieve ondersteuning

PGB Tarief van 63 euro per uur